Projekty Apoštolskej cirkvi na Slovensku
a variabilné symboly na ich priamu podporu

Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, mnohí ste nás vyzývali, ža máte záujem podporiť niektorý z naších projektov na ktorých sa podieľame.  Preto vám dávame možnosť podporiť a poslať vaše finančné prostriedky podľa vami vybraného variabilného symbolu na číslo účtu:

Názov účtu: APOSTOLSKA CIRKEV RC
Číslo účtu: 350129335012/ 0200 – VÚB Banka
IBAN: SK60 0200 0000 3501 2933 5012
BIC: SUBASKBX
IČO: 00492671

Ekonomický odbor bude prevádzať finančné prostriedky priebežne na účty konkrétnych projektov.

Variabilné Symboly (VS):

1000 - Rómska misia Keď príde k zmene zvnútra von, tak vidíme aké nové a veľké veci robí Boh medzi nimi, Podporme túto misiu pretože ich potreby sú veľké, ale majú nesmierny význam
1001 - Preklad Biblie do Rómskeho jazyka. Nová zmluva v tlačenej podobe aj na audio nahrávke. http://romanibiblia.org/
1002 - Podpora Rómskych pastorov
1003 - Zakladanie Rómskych zborov

1100 - YC mládežnícka práca na SR, http://generaciay.sk/
Naším snom je vidieť ako povstáva mladá generácia ľudí, ktorá túži po reálnom a autentickom vzťahu s Bohom. Sme generácia, ktorá nielen sníva o duchovnom prebudení pre naše domovy, zbory a mestá, ale ktorá je ochotná padnúť v modlitbe na kolená a vyhrnúť si rukávy ak treba, aby sa tento sen mohol stať skutočnosťou.

1200 - Fiesta práca so ženami, http://fiesta.krestanskecentrum.sk/
FIESTA je určená pre všetky ženy, ktoré túžia po viac, ako len žiť svoj kresťanský život,  ktoré cítia, že sú povolané, a ktoré chcú rozvíjať svoje obdarovanie.  Veríme že ženy môžu byť dobre vystrojené pre život a tiež k tomu, aby mohli slúžiť druhým v rôznych oblastiach.

1300 - Charita ACS https://www.facebook.com/sponzorstvodeti
1301 - Adopcia detí (India)
1302 - Podpora sociálne slabých detí na SR
1303 - Operácia Vianočné Dieťa - vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín na Slovensku

1400 - Gateway College, http://www.gatewaycollege.sk/sk
Gateway College je biblická škola pre formovanie duchovných lídrov! Našou víziou je mobilizovanie a trénovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy.

1500 - Stavebné projekty ACS v tomto období:
1501 - Zbor Bánovce nad Bebravou - dokončenie zborovej budovy
1502 - Zbor Nitra + Gateway College - významný projekt
1503 - Zbor Nové Mesto nad Váhom - nový projekt
1504 - Zbor Žehra - Rómsky zbor - výstavba komunitného centra

1600 - Zahraničná misia
Apoštolská cirkev na Slovensku podporuje najmä tieto misijné projekty:

1601 - Jozef a Bohunka Brenkusoví – Misia v Indií, http://www.brenkus.eu/

1602 - Roman a Barča Lachoví – Misia medzi Indiánmi, Južná Dakota - USA, http://hawran.org/

1700 - Celocirkevná konferencia ACS 2014,
Motivuje a vystrojuje nielen vodcov, ale aj pracovníkov zborov k naplneniu vízie, ktorú sme dostali od nášho Pána, zasiahnuť evanjeliom Slovensko aj okolité krajiny.

1800 - Teen Challenge  SR, http://www.teenchallenge.sk/
Teen Challenge je medzinárodná kresťanská organizácia, ktorá pomáha ľuďom po celom svete s problémom závislosti na drogách. Vznikla v roku 1958 v New Yorku a od roku 1996 pôsobí aj na Slovensku.

1900 - Royal Rangers, http://www.royal-rangers.sk/home
Royal Rangers patrí k organizáciám, ktoré prichádzajú s aktívnou pomocou deťom a mladým ľuďom. Dobrý vzor, priateľstvo a ozajstné dobrodružstvo prežité v prírode so správnou motiváciou a v dobrom kolektíve poskytujú deťom príležitosť nájsť skutočné životné hodnoty.

Veríme, že Pán povzbudí dobrovoľných darcov, jednotlivcov, podnikateľov, organizácie aj zbory k tomu, aby sa k nám pridali a podporili finančne aj modlitebne tieto naše projekty, ktoré veríme, že môžu meniť kultúru aj životy konkrétnych ľudí.
Ďakujeme za vašu nezištnú pomoc.

Ján Liba
biskup ACS

Close Menu