Vydaveteľská činnosť ACS

Apoštolská cirkev na Slovensku v zmysle Zákona č.308/1991 Zb. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnosti par. 6 bod 1. ods. i. prevádzkuje tlač, vydavateľstvo a tlačiareň.

Vydavateľstvo ACS Kresťanský život

SÍDLO:
Sreznevského 2
831 03 Bratislava

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Bratislavská 1
040 11 Košice

Zodpovedná – vedúca kancelárie biskupa - Zlatica Dolná
tel.: +421 948 592 562 // e-mail: office@acsr.sk

Formou zásielkovej služby ponúka kresťanskú literatúru z vlastnej produkcie,
celú ponuku Nákladatelství ACS v ČR a vybrané tituly z iných kresťanských vydavateľstiev.
Distribúciu a predaj kníh zabezpečuje pastor ACS Brezno, Peter Kucej.

email: petosson@gmail.com

Close Menu