1. Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Právna forma – občianske združenie
Dátum vzniku - 25.január 1993
IČO 30813590,202086606
Číslo účtu: 4000769301/3100
Diakonia ACS je zriaďovateľom Teen Challenge Slovakia, n. o. so sídlom v Seredi.
Nezisková organizácia zastrešuje - akreditované Resocializačné stredisko pre mužov „Restart", akreditovaný Detský domov „Compass" a Domov na polceste „Progress".
Číslo účtu: 0202481770/0900
Riaditeľ a štatutárny zástupca Teen Challenge Slovakia, n.o. je PhDr. Stanislav Kunák
Kontakt: 031/78962000, 031/7894111, info@teenchallenge.sk
Web: www.teenchallenge.sk

2. Charita Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Právna forma – účelové zariadenie cirkvi.
Dátum vzniku – 15.5.2001
IČO 36070432,
DIČ 2021596676
Číslo účtu:1610107555/0200
- Charita ACS je zameraná na sociálnu pomoc a poradenskú službu pre sociálne a materiálne núdzne rodiny a zabezpečuje ju v spolupráci so zbormi ACS.
- Poskytuje najmä šatstvo a potraviny, ktoré sa dovážajú zo zahraničia.
- Spolupracuje s nadáciou Geschenke der Hofnugh pri dovoze a distribúcii Vianočných darčekov pre deti na Slovensku.
- Organizuje letné tábory pre sociálne a materiálne núdzne rodiny s deťmi.
- Spolupracuje s inými nadáciami, charitami a diakoniami v SR a v zahraničí.
Zodpovedný – riaditeľ Diakonie ACS a Charity ACS Andrej Vaško
831 03 Bratislava
Sreznevského 2
tel.: 02/44250 913,
e-mail: radaacs@acsr.sk

Close Menu