KONTAKTNÉ
INFORMÁCIE

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

KANCELÁRIA ACSR

Apoštolská cirkev na Slovensku
Sreznevského 2
831 03 Bratislava 3

IČO: 00492671

Zlatica Dolná

asistentka biskupa ACSR

office@acsr.sk

+421 948 592 562

Lívia Vlčková

riaditeľka ekonomického odboru
a administratívy

ekonomika@acsr.sk

+421 903 407 816

BISKUP ACSR

Mgr. Ján Liba

biskup ACSR

jliba@acsr.sk

+421 55 644 14 22

RADA CIRKVI ACSR

Mgr. Ing. Pavol Zsolnai

1. zástupca biskupa a zástupca biskupa
pre styk s verejnosťou, DSO Bratislava

pasho@bratislavacitychurch.sk

Štefan Pap

zástupca biskupa pre misiu
a DSO Trenčín

spap@acsr.sk

+421 905 962 594

Bc. Ľubor Skladaný

DSO Trnava

lubor.skladany@acgalanta.sk

Mgr. Peter Liba

zástupca biskupa pre evanjelizáciu
a DSO Košice

peterkvetkaliba@gmail.com

+421 905 422 082

Mgr. Miroslav Tóth

DSO Košice

mirotothke@gmail.com

Mgr. Miroslav Tóth, PhD.

DSO Nitra

mtoth@acsr.sk

+421 37 655 40 09

Ing. Cyril Madaras

DSO Banská Bystrica

cmadaras@acsr.sk

+421 45 532 50 49

Mgr. Ján Šefčík

DSO Prešov

sefcikacs@gmail.com

+421 907 467 514

Marián Kaleja

DSO Sabinov

marian.elizabeth7@gmail.com