Naše projekty

Podpora projektov

Drahí bratia a sestry, drahí priatelia. Mnohí ste nás vyzývali, že máte záujem podporiť niektorý z našich projektov, na ktorých sa podieľame. Preto vám dávame možnosť podporiť a poslať vaše finančné prostriedky podľa vami vybraného variabilného symbolu na čísla účtov.
Keď príde k zmene zvnútra von, tak vidíme, aké nové a veľké veci robí Boh medzi Rómskymi bratmi a sestrami. Podporme túto misiu, pretože ich potreby sú veľké, ale majú nesmierny význam.

RÓMSKE PROJEKTY

Názov účtu: APOSTOLSKA CIRKEV RC
IBAN: SK4283300000002101400256
BIC: FIOZSKBAXXX
IČO: 00492671

Variabilné symboly

1000 - Rómska misia v mestách, dedinách, osadách a zakladanie Rómskych zborov
1001 - Preklad Biblie do Rómskeho jazyka. V súčasnosti prebiehajú práce na preklade Starej zmluvy. Nová zmluva je v tlačenej podobe a je dostupná aj na audio nahrávke: http://romanibiblia.org/
1002 – Podpora Rómskych pastorov

OSTATNÉ PROJEKTY

Názov účtu: APOSTOLSKA CIRKEV RC
IBAN: SK60 0200 0000 3501 2933 5012
BIC: SUBASKBX
IČO: 00492671

Variabilné symboly

1100 – práca s mládežou na Slovensku, viac informácií nájdete: https://generaciay.sk/ Naším snom je vidieť ako povstáva mladá generácia ľudí, ktorá túži po reálnom a autentickom vzťahu s Bohom. Sme generácia, ktorá nielen sníva o duchovnom prebudení pre naše domovy, zbory a mestá, ale ktorá je ochotná padnúť v modlitbe na kolená a vyhrnúť si rukávy ak treba, aby sa tento sen mohol stať skutočnosťou.

1200 - FIESTA práca so ženami, http://fiesta.krestanskecentrum.sk/ FIESTA je určená pre všetky ženy, ktoré túžia po viac, ako len žiť svoj kresťanský život, ktoré cítia, že sú povolané, a ktoré chcú rozvíjať svoje obdarovanie. Veríme že ženy môžu byť dobre vystrojené pre život a tiež k tomu, aby mohli slúžiť druhým v rôznych oblastiach.

1300 - Charita ACS: https://www.facebook.com/sponzorstvodeti
1301 - Adopcia detí (India)
1302 - Podpora sociálne slabých detí na SR
1303 - Operácia Vianočné Dieťa - vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín na Slovensku

1400 - Gateway College: http://www.gatewaycollege.sk/sk Gateway College je biblická škola pre formovanie duchovných lídrov! Našou víziou je mobilizovanie a trénovanie duchovných lídrov novej generácie v srdci Európy.

1500 - Stavebné projekty ACS v tomto období:
1501 - Zbor Bánovce nad Bebravou - dokončenie zborovej budovy
1502 - Zbor Nitra + Gateway College - významný projekt
1503 - Zbor Nové Mesto nad Váhom - nový projekt
1504 - Zbor Žehra - Rómsky zbor - výstavba komunitného centra
1505 - Zbor v Poprade - rekonštrukcia patroračného centra AC Poprad
1506 - Zbor v Kendiciach – stavba novej zborovej budovy
1507 - Zbor v Banskej Bystrici – rekonštrukcia zborovej budovy
1508 - Zbor v Pavlovciach nad Uhom – zborová budova

1600 - Zahraničná misia
Apoštolská cirkev na Slovensku podporuje najmä tieto misijné projekty:
1601 - Jozef a Bohunka Brenkusoví – Misia v Indií, http://www.brenkus.eu/
1602 - Roman a Barča Lachoví – Misia medzi Indiánmi, Južná Dakota - USA, http://hawran.org/

1700 - Celocirkevná konferencia ACS - motivuje a vystrojuje nielen vodcov, ale aj pracovníkov zborov k naplneniu vízie, ktorú sme dostali od nášho Pána, zasiahnuť evanjeliom Slovensko aj okolité krajiny.

1800 - Teen Challenge SR: http://www.teenchallenge.sk/ Teen Challenge je medzinárodná kresťanská organizácia, ktorá pomáha ľuďom po celom svete s problémom závislosti na drogách. Vznikla v roku 1958 v New Yorku a od roku 1996 pôsobí aj na Slovensku.

1900 - Royal Rangers: http://www.royal-rangers.sk/home Royal Rangers patrí k organizáciám, ktoré prichádzajú s aktívnou pomocou deťom a mladým ľuďom. Dobrý vzor, priateľstvo a ozajstné dobrodružstvo prežité v prírode so správnou motiváciou a v dobrom kolektíve poskytujú deťom príležitosť nájsť skutočné životné hodnoty.

Veríme, že Pán povzbudí dobrovoľných darcov, jednotlivcov, podnikateľov, organizácie aj zbory k tomu, aby sa k nám pridali a podporili finančne aj modlitebne tieto naše projekty, ktoré veríme, že môžu meniť kultúru aj životy konkrétnych ľudí.
Ďakujeme za vašu nezištnú pomoc.

Ján Liba
biskup ACS