Naše projekty

Charita a diakonia

Diakonia Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Právna forma: občianske združenie
Dátum vzniku: 25.január 1993
IČO: 30813590
DIČ: 202086606
Číslo účtu: 4000769301/3100

Diakonia ACS je zriaďovateľom Teen Challenge Slovakia, n. o. so sídlom v Seredi. Nezisková organizácia zastrešuje akreditované Resocializačné stredisko pre mužov „Restart", akreditovaný Detský domov „Compass" a Domov na polceste „Progress".

Číslo účtu: 0202481770/0900
Riaditeľ a štatutárny zástupca Teen Challenge Slovakia, n.o. je PhDr. Patrik Hipp, PhD..
Kontakt: 031/78962000, 031/7894111
Email: info@teenchallenge.sk
Web: www.teenchallenge.sk

Charita Apoštolskej cirkvi na Slovensku

Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
Dátum vzniku: 15. máj 2001
IČO: 36070432
DIČ: 2021596676
Číslo účtu: 1610107555/0200

Charita ACS je zameraná na sociálnu pomoc a poradenskú službu pre sociálne a materiálne núdzne rodiny a zabezpečuje ju v spolupráci so zbormi ACS. Poskytuje najmä šatstvo a potraviny, ktoré sa dovážajú zo zahraničia. Spolupracuje s nadáciou Geschenke der Hofnugh pri dovoze a distribúcii Vianočných darčekov pre deti na Slovensku. Organizuje letné tábory pre sociálne a materiálne núdzne rodiny s deťmi. Spolupracuje s inými nadáciami, charitami a diakoniami v SR a v zahraničí.

Zodpovedný riaditeľ Diakonie ACS a Charity ACS: Andrej Vaško
Email: radaacs@acsr.sk