Povzbudzujme sa

Záznam z kázní z online konferencie pre pastorov a služobníkov Apoštolskej cirkvi na Slovensku na tému: Iný normál.