Misijná práca v rómskej komunite

Bratia a sestry, priatelia a sympatizanti Apoštolskej cirkvi,

Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby, preto sme vyhlásili v mesiaci november misijnú zbierku, ktorá bude určená na naplnenie týchto potrieb a podporu Božieho diela medzi rómskymi občanmi.

Dajme každý tak, ako v srdci rozhodneme, lebo ochotného darcu miluje Boh, ako sa píše v 2 Kor 9:7.

Našim cieľom je vyzbierať 25.000,- Eur na získanie financií na pokrytie celoročných mzdových nákladov pre 4 rómskych pastorov pôsobiacich v už existujúcich rómskych cirkevných zboroch. Vyzbierané prostriedky budú použité už od januára 2021.

Ako môžete prispieť:
Finančné prostriedky, prosím zasielajte na cirkevný účet určený na podporu rómskej misie, vedený vo Fio banke:
Meno držiteľa účtu: Apoštolská cirkev na Slovensku
Adresa: Sreznevského 2, 831 03 Bratislava
Meno banky: Fio banka a.s.
Adresa banky: Dunajská 1, 811 08 Bratislava

IBAN: SK4283300000002101400256

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: 77777

O stave vyzbieraných financií sa môžete dozvedieť priamo na transparentnom účte:

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2101400256

Prajem Vám Božie požehnanie.

Prinášame Vám aj krátke video, na ktorom je zachytená práca ACS v rómskej komunite na Slovensku.