Modlitebná výzva

Biskup ACS Ján Liba pozýva k modlitbám každého z nás. Situácia je veľmi vážna a Boh je stále mocný a dobrý. Modlime sa za Slovensko a modlitebné prosby môžete zasielať buď svojim pastorom alebo priamo do kancelárie biskupa: office@acsr.sk alebo smskou: na číslo: +421 948 592 562. Žehnajme si navzájom.