Neustávajme, nenechajme sa unaviť – príhovor biskupa k aktuálnej situácii