Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Milí priatelia,

istotne ste postrehli informáciu o tom, že od pondelka 15.2. sa začalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.

Motívom tohto povzbudenia je rozšíriť informovanosť a povedomie. Nenavádza, ako niektoré protikresťanské kampane, aby vyznanie bolo potláčané, podceňované či prepojené na získavanie financií od štátu. Sloboda vierovyznania je výsadou a jedným z kľúčových práv moderného Slovenska.

Ak ste členmi, návštevníkmi alebo sympatizantmi Apoštolskej cirkvi, chceme Vám dať do pozornosti možnosť vyjadriť to v kolónke vierovyznanie. To, že vyjadríte svoju náboženskú príslušnosť je dobrovoľné a anonymné. Takto sa môžeme spolu prihlásiť ku kresťanským hodnotám.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 prostredníctvom elektronického formulára na www.scitanie.sk. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

Ak je pre Vás služba a pôsobenie Apoštolskej cirkvi na Slovensku požehnaním v akejkoľvek forme a nie ste aktívnym členom nejakej inej kresťanskej cirkvi, uchádzame sa o to, aby ste to vyjadrili zaškrtnutím Apoštolskej cirkvi v kolónke vierovyznanie.

Ďakujeme Vám.