Slávnostné uvedenie do služby biskupa a zástupcu biskupa ACS

Milí bratia a sestry, priatelia.

Vo štvrtok 16.5.2024 sme mohli v priestoroch zboru CityChurch v Bratislave zažiť výnimočnú chvíľu. Bol to úctivý čas pri príležitosti slávnostného uvedenia do služby biskupa Apoštolskej cirkvi na Slovensku (ACS), Pavla Zsolnaia a zástupcu biskupa, Mira Tótha z Nitry. Aj keď sú obidvaja v aktívnej službe na menovaných pozíciách vo vedení v našej cirkvi od 1.1.2024, bol to čas, kedy im mohli požehnať, poblahoželať a aj osobne popriať len to najlepšie, naplnenie Božích zámerov, vzácni hostia, bratia a sestry z cirkvi a zástupcovia spolupracujúcich organizácií.

V tento jedinečný moment sa spolu s novým vedením ACS nás svojou účasťou, modlitbou poctili aj emeritní biskupi, Jozef Brenkus, st., Ján Lacho a Ján Liba. Práve Ján Liba príhovorom a modlitbou požehnal súčasnému biskupovi, ako predchodca a zároveň ten, ktorý pôsobil v úrade biskupa ACS posledných 8 rokov.

Medzi hostí zo zahraničia, ktorí sa aj prihovorili, patril biskup Apoštolskej cirkvi v Čechách, Martin Moldan, predseda Európskeho letničného hnutie (PEF) Marek Kaminski a regionálny riaditeľ pre Euráziu organizácie Mission Global, Stephen Hertzog.

Týmto ďakujeme každému, kto prišiel naše nové vedenie ACS podporiť, povzbudiť. Vďaka patrí zástupcom cirkví, našich a iných zborov, hosťom z verejného života, spolupracujúcich organizácií, zahraničným partnerom, misionárom, podporovateľom a organizačnému tímu, ktorý pomohol celú slávnosť pripraviť. Najviac však patrí vďaka nášmu Bohu za Jeho milosť nielen prežiť tento slávnostný deň, ale za Božie zámery pre nás v budúcnosti.