Stanovisko ACS k celoplošnému testovaniu 

Naša krajina v týchto dňoch žije témou celoplošného testovania. Vláda, v spolupráci so samosprávami, pripravuje jeho priebeh, médiá nás informujú o stave týchto príprav, mnohí sa nezištne hlásia ako dobrovoľníci. Na sociálnych sieťach či pri osobných interakciách prebieha veľmi rôznorodá diskusia o jeho účinnosti, prospešnosti, organizácii, a aj o tom, či a ako sa ho zúčastniť.

Ako cirkev si uvedomujeme, že žijeme vo veľmi vážnej epidemiologickej situácii, a preto sme presvedčení, že všetci máme využiť každú príležitosť, ako chrániť iných a chrániť seba. Považujeme to teda za zodpovedné, a odporúčame našim členom a sympatizantom, aby sa každý dal testovať, prípadne, v odôvodnených prípadoch, namiesto testovania dodržal požadovanú karanténu. 

Sme si vedomí, že testy nezachytia všetkých pozitívnych ľudí, ale každý, koho zachytia, môže následne ochrániť mnohých ďalších. Uvedomujeme si, že pri takejto veľkej akcii budú prirodzene vznikať organizačné výzvy, a tiež to, že takáto hromadná akcia, samozrejme, vždy so sebou prináša potenciálne nebezpečenstvo nakazenia sa. Avšak tak, ako pri každej záchrannej akcii platí, že najhoršie by bolo nekonať vôbec. Buďme zodpovední, ostražití a nápomocní. Buďme aj v tomto čase svetlom a soľou, a tými, ktorí prinášajú pokoj. Oceňujeme všetkých ľudí z našich kruhov, ktorí sa rozhodli nielen sa zúčastniť tohto testovania, ale sa tiež pridať ako dobrovoľníci.

Modlime sa za našu krajinu!