Stanovisko ACS k situácii súvisiacej s koronavírusom

Drahé sestry a bratia,

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 vydal dňa 9. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým fyzickým a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Toto nariadenie sa týka obdobia od 10. marca do 23. marca 2020.

Písmo nás učí, že máme byť podriadení vladárom a sme presvedčení, že ako kresťania máme konať zodpovedne. Vzhľadom k tomu sme sa rozhodli rešpektovať toto nariadenie autority štátu, a preto v cirkevných zboroch Apoštolskej cirkvi na Slovensku najbližších 14 dní rušíme všetky aktivity, ktoré sme mali naplánované, vrátane nedeľných bohoslužieb (t.j. do 23.3.2020).

Božie Slovo nás povzbudzuje, že sme nedostali Ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu (2 Tim. 1:7). Je našou úlohou prispieť k tomu, aby sa nešírila panika, aby nás nemotivoval ani neovládal strach. Ako kresťania žijeme dôverujúc Bohu, Jeho vedeniu a zabezpečeniu. Rovnako veríme, že láska sa prejavuje aj tak, že chceme to najlepšie pre tých druhých. To pre nás znamená okrem iného, že urobíme všetko preto, aby sme eliminovali ďalšie možnosti rozšírenia tohto vírusu.

Napriek zrušeniu bohoslužieb Vás vyzývame, aby ste si v rodinách vyhradili čas na modlitby a spoločenstvo pri Božom Slove. Ako živá cirkev, ľudia plní Ducha Svätého, prehlasujme Božie pravdy a zotrvávajme na modlitbách, ako to robila prvá cirkev. Zjednocujme sa spoločne v modlitbách za ochranu, za všetkých tých, ktorí už boli týmto vírusom zasiahnutí. Modlime sa za to, aby Boh pomohol svojou múdrosťou a rozumnosťou zodpovedným ľuďom a odborníkom, aby sa zabránilo šíreniu a bola rýchlo vynájdená účinná protilátka. Slúžme všade tam, kde sme. Pomáhajme si navzájom. Vyvyšujme Pána Ježiša Krista, ktorý je nad touto situáciu a prosme o Jeho ochranu. Aj v tomto čase buďme ako kresťania svetlom, soľou a požehnaním.

Zároveň Vás chceme informovať, že viaceré zbory budú mať živé online vysielanie, takže aj takto budeme môcť zotrvať v spoločenstve svätých. Kliknutím na jeden z dole uvedených odkazov budete presmerovaní na online bohoslužby daného zboru:

Bratislava: https://www.youtube.com/channel/UCkVi7Y37gU_xPULQ6jLFIGA

Košice: https://www.youtube.com/channel/UCAqw5xMfOpS4OQZXJLcFmVg

Nitra: https://www.facebook.com/pg/kristusmestu/videos/?ref=page_internal

S pozdravom,

Mgr. Ján Liba
Biskup Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Rada cirkvi