Stanovisko Apoštolskej cirkvi k medializovaným informáciám k prípadu vraždy Violy Macákovej.​

Vzhľadom na medializované informácie Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) vydáva nasledovné stanovisko:

Apoštolská cirkev vyjadruje hlboký smútok a zhrozenie nad brutálnou vraždou mladej ženy – Violy Macákovej. Viola navštevovala verejné bohoslužby ACS, cirkevného zboru Otcov Dom v Bratislave. O to viac je pre nás táto tragédia bolestivá. Cirkevný zbor Otcov Dom naďalej bezvýhradne spolupracuje s kriminálnou políciou SR, ktorou sme boli usmernení neposkytovať žiadne bližšie informácie, čo plne rešpektujeme.

Sme znepokojení tým, že sa tento prípad zneužíva na hanobenie cirkvi a šírenie náboženskej neznášanlivosti. To nevnímame ako pozitívny precedens pre budúcnosť našej spoločnosti.
Odmietame vykonštruované informácie, ktoré podsúvajú niektoré médiá a spájajú tak túto vraždu s Apoštolskou cirkvou. Ako štátom uznaná cirkev sa zároveň dištancujeme od obvinení bulvárnych médií zo sektárskych praktík.

ACS verí v skoré nájdenie páchateľa/ov a spravodlivé potrestanie. Rodine, blízkym a priateľom opätovne vyjadrujeme úprimnú sústrasť.​