Zbor Apoštolskej cirkvi

Pastori

Pravidelné stretnutia

Pravidelné bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Modlitby: streda o 18:30.
Skupinky: piatok o 18:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt