Zbor Apoštolskej cirkvi

Brezno

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Modlitby: štvrtok o 16:00.
Domáce skupinky: streda o 16:00 (každý druhý týždeň).

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt