Zbor Apoštolskej cirkvi

Pastori

Pravidelné stretnutia

Pravidelné bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Anglické bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Dorast WIDELIFE: piatok o 17:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt