Zbor Apoštolskej cirkvi

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 9:15.
Modlitby: utorok o 17:00.
Skupinky: štvrtok o 18:00.
Mládež: sobota o 17:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt