Zbor Apoštolskej cirkvi

Humenné – Podskalka

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 14:00.
Bohoslužby: streda o 18:00.
Domáce skupinky: štvrtok o 17:00.
Kamenná Poruba: sobota o 17:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt