Zbor Apoštolskej cirkvi

Humenné

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 9:30.
Skupinky: pondelok o 18:00.
Bohoslužby Slovenská Volová: streda o 16:00.
Modlitby: štvrtok o 18:00.
Mládež + Dorast: Piatok 18:00
Bohoslužby Slovenská Volová: nedeľa o 15:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt