Zbor Apoštolskej cirkvi

Kendice

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Mládež: pondelok o 17:00 v centre voľného času.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt