Zbor Apoštolskej cirkvi

Michalovce

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Zborová stanica Pavlovce nad Uhom
Poverený zb. stan.: Marek Gombár

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt