Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: Nedeľa 10.00
Modlitby: Utorok 17.00 (Každý druhý)
Biblické základy viery: Streda 18.00 (Každý druhá)

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt