Zbor Apoštolskej cirkvi

Ostrovany

Pastori

Pravidelné stretnutia

Pondelok - modlitby o 18.00
Utorok - skupinky o 18.00
Streda - biblické vyučovanie o 18.00
Štvrtok - detská skupinka o 16.00
Piatok - mládež o 18.00
Nedeľná bohoslužba o 10:15

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt