Zbor Apoštolskej cirkvi

Pavlovce nad Uhom

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa 16:00
Mládež: sobota 15:00
Modlitby: 18:00

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt