Zbor Apoštolskej cirkvi

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 14:00.
Biblické vyučovanie: štvrtok o 17:00.
Mládež: piatok o 18:00.

Misijné stanice: Rožkovany, Miľpoš, Ražňany, Lipany, Jarovnice.

Rožkovany - piatok o 16:00.
Ražňany - streda o 18:00.
Lipany - streda o 17:00.
Jarovnice - streda o 17:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt