Zbor Apoštolskej cirkvi

Soľ

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 10:00.
Skupinky: utorok o 18:00.
Dorast: streda o 18:00.
Modlitby: štvrtok o 18:00.
Mládež: piatok o 18:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt