Zbor Apoštolskej cirkvi

Topoľčany

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 9:30.
Besiedka: nedeľa o 10:00.
Dorast a mládež: piatok o 18:00.
Modlitby: denne o 18:00.
Skupinka: štvrtok o 16:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt