Zbor Apoštolskej cirkvi

Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 9:00.
Modlitby: utorok o 18:00.
Skupinky: pondelok a streda.
Dorast: sobota o 14:00 (každý druhý týždeň).

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt