Pastori

Pravidelné stretnutia

Bohoslužby: nedeľa o 9:30.
Modlitby: streda o 17:00.

ADRESA BOHOSLUŽIEB

Kontakt