Apoštolská cirkev
na Slovensku

Viac o nás

Arrow
Arrow
Slider

Veď Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna,

aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale mal večný život.

Ján 3:16

Close Menu