APOŠTOLSKÁ
CIRKEV
NA SLOVENSKU

KONFERENCIE A EVENTY

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.

Ján 3:16-17
Close Menu