Misijná práca v rómskej komunite

Bratia a sestry, priatelia a sympatizanti Apoštolskej cirkvi, Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby, preto sme vyhlásili v mesiaci november misijnú zbierku, ktorá bude určená na naplnenie týchto potrieb a podporu Božieho diela medzi […]