Stanovisko ACS k celoplošnému testovaniu 

Naša krajina v týchto dňoch žije témou celoplošného testovania. Vláda, v spolupráci so samosprávami, pripravuje jeho priebeh, médiá nás informujú o stave týchto príprav, mnohí sa nezištne hlásia ako dobrovoľníci. Na sociálnych sieťach či pri osobných interakciách prebieha veľmi rôznorodá diskusia o jeho účinnosti, prospešnosti, organizácii, a aj o tom, či a ako sa ho zúčastniť. Ako cirkev si uvedomujeme, že žijeme […]