Stanovisko ACS k celoplošnému testovaniu 

Naša krajina v týchto dňoch žije témou celoplošného testovania. Vláda, v spolupráci so samosprávami, pripravuje jeho priebeh, médiá nás informujú o stave týchto príprav, mnohí sa nezištne hlásia ako dobrovoľníci. Na sociálnych sieťach či pri osobných interakciách prebieha veľmi rôznorodá diskusia o jeho účinnosti, prospešnosti, organizácii, a aj o tom, či a ako sa ho zúčastniť. Ako cirkev si uvedomujeme, že žijeme […]

Stanovisko ACS k situácii súvisiacej s koronavírusom

Drahé sestry a bratia, Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 vydal dňa 9. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým fyzickým a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Toto nariadenie sa […]