Modlitebná výzva

Biskup ACS Ján Liba pozýva k modlitbám každého z nás. Situácia je veľmi vážna a Boh je stále mocný a dobrý. Modlime sa za Slovensko a modlitebné prosby môžete zasielať buď svojim pastorom alebo priamo do kancelárie biskupa: office@acsr.sk alebo smskou: na číslo: +421 948 592 562. Žehnajme si navzájom.

Misijná práca v rómskej komunite

Bratia a sestry, priatelia a sympatizanti Apoštolskej cirkvi, Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby, preto sme vyhlásili v mesiaci november misijnú zbierku, ktorá bude určená na naplnenie týchto potrieb a podporu Božieho diela medzi […]