Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Milí priatelia, istotne ste postrehli informáciu o tom, že od pondelka 15.2. sa začalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Motívom tohto povzbudenia je rozšíriť informovanosť a povedomie. Nenavádza, ako niektoré protikresťanské kampane, aby vyznanie bolo potláčané, podceňované či prepojené na získavanie financií od štátu. Sloboda vierovyznania je výsadou a jedným z kľúčových práv […]

Stanovisko ACS k celoplošnému testovaniu 

Naša krajina v týchto dňoch žije témou celoplošného testovania. Vláda, v spolupráci so samosprávami, pripravuje jeho priebeh, médiá nás informujú o stave týchto príprav, mnohí sa nezištne hlásia ako dobrovoľníci. Na sociálnych sieťach či pri osobných interakciách prebieha veľmi rôznorodá diskusia o jeho účinnosti, prospešnosti, organizácii, a aj o tom, či a ako sa ho zúčastniť. Ako cirkev si uvedomujeme, že žijeme […]

Stanovisko ACS k situácii súvisiacej s koronavírusom

Drahé sestry a bratia, Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 vydal dňa 9. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým fyzickým a právnickým osobám hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy. Toto nariadenie sa […]

Stanovisko Apoštolskej cirkvi k medializovaným informáciám k prípadu vraždy Violy Macákovej.​

Vzhľadom na medializované informácie Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) vydáva nasledovné stanovisko: Apoštolská cirkev vyjadruje hlboký smútok a zhrozenie nad brutálnou vraždou mladej ženy – Violy Macákovej. Viola navštevovala verejné bohoslužby ACS, cirkevného zboru Otcov Dom v Bratislave. O to viac je pre nás táto tragédia bolestivá. Cirkevný zbor Otcov Dom naďalej bezvýhradne spolupracuje s […]